Ansök om plats

Köregler - vi följer Stockholm Kommuns regler

​- Vi följer Stockholms kommun köregler vid intagning av barn till våra förskolor. 

Ditt barns plats i kön

- ​När du ansöker om plats i förskola eller pedagogisk omsorg får ditt barn ett ködatum och en preliminär (ungefärlig) köplats. 

- Köplatsen kan påverkas av andra barns behov av förtur. Den kan också påverkas av när du vill ha plats. 

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

- Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.

- Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

- Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

- Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. 

- Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Grevgatan 42, 114 53 Stockholm

info@pyramidenmontessori.com

08 666 03 55 /  070 885 98 14
Vi följer Sthlm Kommuns riktlinjer för öppettider

Just nu har vi öppet: 07:30-17:30

© 2018 av Montessoriförskolan Baby Pyramiden